Wyniki konkursu

1 marca, 2022
Napisany w Aktualności
1 marca, 2022 Administrator

Wyniki Konkursu 2022 „W domu nie musi być nudno- Postaw na rodzinę”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie, ogłasza wyniki konkursu „W domu nie musi być nudno – Postaw na rodzinę”.

Konkurs przeprowadzany jest pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów Pani Elżbiety Burtan.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy, ożywienie i urozmaicenie życia rodzinnego, możliwość wspólnego działania rodziny w osiągnięciu celu. Niemniej ważne w tym konkursie jest pielęgnowanie tradycji związanych z rodziną, rozwijanie kreatywności, wrażliwości, wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu pracy, rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka, popularyzowanie pasji i zainteresowań oraz zachęcenie do czynnego spędzania czasu wolnego razem z rodziną. Konkurs daje możliwość odkrycia talentów, które drzemią w naszych dzieciach i młodzieży.

 

Konkurs składał się z 6 zadań konkursowych, oto one:

1. Nasze rodzinne tradycje,

2. Rodzinna gra planszowa,

3. Relacja z rodzinnego spaceru z wykazaniem spotykanych atrakcji – gdzie najdalej dojdziemy pieszo,

4. Rodzinny pokaz kultur- stroje, tańce, inne elementy kultury,

5. Rodzinna gra terenowa,

6. Żywe obrazy: przedstawienie postaci ze znanych obrazów w sposób jak najbardziej wiarygodny.

 

Do Konkursu zgłosiło się 12 rodzin z terenu Gminy Zabierzów. Liczba uczestników którzy przystąpili do realizacji zadań:

1. Nasze rodzinne tradycje – 3 rodziny

2. Rodzinna gra planszowa – 2 rodziny

3. Relacja z rodzinnego spaceru z wykazaniem spotykanych atrakcji – gdzie najdalej dojdziemy pieszo – 2 rodziny

4. Rodzinny pokaz kultur- stroje, tańce, inne elementy kultury – 0 uczestników

5. Rodzinna gra terenowa – 1 rodzina

6. Żywe obrazy: przedstawienie postaci ze znanych obrazów w sposób jak najbardziej wiarygodny – 4 rodziny

 

Wyniki Konkursu w poszczególnych kategoriach

Nasze rodzinne tradycje:
I miejsce Styczeń Eryk
II miejsce Bednarska Aleksandra, Kinga i Filip
III miejsce Zieliński Mateusz

Rodzinna gra planszowa:
I miejsce Odrzywolska Nadia
II miejsce Dudoń Kacper

Relacja z rodzinnego spaceru:
I miejsce Pawlikowski Filip
II miejsce Maślej Gabriel i Weronika

Rodzinna gra terenowa:
I miejsce Porębski Jakub

Żywe obrazy:
I miejsce Sobczuk Gabriel
II miejsce Nęcka Aleksandra, Nowińska Julia i Oliwia
III miejsce Wójs Natalia

Nagrodę specjalną otrzymuje Jakub Porębski wraz z rodziną.

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom przesłanych prac, duża kreatywność uczestników i integracja rodzin przy realizacji zadań.

Nagrodą są karty podarunkowe o następujących wartościach:
za zajęcie I miejsca 800 PLN,
II miejsca 600 PLN,
III miejsca 400 PLN,

oraz nagroda specjalna, karta podarunkowa o wartości 500 PLN.

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a nagrodę specjalną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie oraz Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół w Zabierzowie.

W najbliższym czasie wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozdania nagród. Informacje te zostaną także opublikowane na stronie UG Zabierzów oraz stronie internetowej gkrpa- zabierzow.pl i stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie.

Wszystkim uczestnikom już dzisiaj serdecznie gratulujemy!!!