Warsztaty dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w Gminie Zabierzów

10 października, 2022
Napisany w Aktualności
10 października, 2022 Administrator

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie, kontynuując swoje działania profilaktyczne, sfinansowała kolejny raz warsztaty dla uczniów ze szkół na terenie Gminy. W bieżącym roku szkolnym tematem warsztatów jest:

„Szkoła wolna od uzależnień i zachowań ryzykownych” z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb szkół”.

Odbiorcy: uczniowie klas 8

Cel zajęć: Wzmocnienie i ukazanie dobrostanu psychicznego, odporności psychicznej oraz poczucia własnej wartości, jako czynników chroniących od uzależnień i zachowań ryzykownych. Wzmocnienie umiejętności społecznych związanych z komunikacją i asertywnością jako kompetencji kluczowych.

Termin realizacji: Październik – Grudzień 2022 r.

Miejsce: Szkoły Podstawowe w Gminie Zabierzów

Czas szkolenia: 4 x 45 minut (2 spotkania 2 x 45 minut)

Metody pracy: Aktywizujące osoby uczestniczące, elementy psychoedukacji, praca w grupach.

Prowadzący: mgr Michał Maciejak – pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, superwizor i trener, mający na swoim koncie ponad 8500 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, Centrum Wsparcia Psychospołecznego Sp. z o.o. Warszawa.

Terminy zajęć w poszczególnych szkołach oraz szczegółowy harmonogram warsztatów znajduje się w szkołach.