Konkurs

30 listopada, 2022
Napisany w Aktualności
30 listopada, 2022 Administrator

Ogłoszenie Konkursu „W domu nie musi być nudno – Postaw na rodzinę” – edycja 2023

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie zaprasza rodziny, a także grupy warsztatowe ośrodków społecznych z terenu Gminy Zabierzów, do uczestnictwa w konkursie „W domu nie musi być nudno” – Postaw na rodzinę. Konkurs przeprowadzany jest pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów Pani Elżbiety Burtan.

 

Plakat informujący o konkursie Postaw na rodzinę, edycja 2023

 

Głównym celem konkursu jest rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy, ożywienie i urozmaicenie życia rodzinnego, możliwość wspólnego działania rodziny w osiągnięciu celu. Niemniej ważne w tym konkursie jest pielęgnowanie tradycji związanych z rodziną, rozwijanie kreatywności, wrażliwości, wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu pracy, rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka, popularyzowanie pasji i zainteresowań oraz zachęcenie do czynnego spędzania czasu wolnego razem z rodziną.

Konkurs  „W domu nie musi być nudno” daje możliwość odkrycia talentów, które drzemią w naszych dzieciach i młodzieży.

W tym roku sięgamy do polskich tradycji karnawałowych.

Konkurs składa się z 6 zadań konkursowych, oto one:

 1. Bal przebierańców
 2. Kotylion
 3. Maska karnawałowa
 4. Tłusty czwartek
 5. Kulig
 6. Ostatki

Do zadań załączony jest wspólny regulamin, z którym należy koniecznie zapoznać.

Ważne informacje dodatkowe:

 • Z realizacji formy konkursowej musi być nakręcony i dostarczony do organizatora film lub pokaz zdjęć, który dokumentuje wykonanie zadania i udział członków rodziny w jego realizacji. Film lub pokaz zdjęć należy nagrać na trwały nośnik (płyta, pen drive). Nośników nie zwracamy.
 • Składając pracę na Konkurs należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z wyszczególnionymi w niej zgodami (według załączonego stronie konkursu wzoru).
 • Rodzina/ grupa społeczna może wziąć udział w 1 z 6 zadań.
 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

 • od 16 do 31 stycznia 2023 r.,
 • Prace nadesłane po tym terminie nie będą ocenione,
 • Miejsce składania prac: Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie ul. Cmentarna 2, w godzinach pracy Poradni,
 • Do nośnika z pracą należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz ze zgodami (według załączonego wzoru).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

W lutym 2023 r. na stronie internetowej Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl oraz na stronie https://gkrpa-zabierzow.pl/

Nagrody za I, II i III miejsce są sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich wysokość odpowiednio to 800,00, 600,00 i 400,00 złotych w postaci bonów podarunkowych. Nagrody są przyznawane w każdym z 6 zadań.

Nagroda specjalna w postaci bonu podarunkowego w kwocie 500,00 złotych, ufundowana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.

 

ZAWIADOMIENIE LAUREATÓW O MIEJSCU I TERMINIE ODBIORU NAGRÓD:

Osoby nagrodzone zostaną dodatkowo powiadomione o miejscu i sposobie odbioru nagród email lub telefonicznie, z wykorzystaniem danych wskazanych w zgłoszeniu.

 

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Kinga Gibadło telefon: 12-285-40-20

email: gkrpa@zabierzow.org.pl

 

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.

 

Regulamin konkursu 2023

Karta zgłoszenia 2023