Spotkanie Wychowawców

4 maja, 2023
Napisany w Aktualności
4 maja, 2023 Administrator

Spotkanie Wychowawców świetlic środowiskowych Gminy Zabierzów

26 kwietnia 2023 roku, w sali obrad Urzędu Gminy w Zabierzowie odbyło się spotkanie wychowawców świetlic środowiskowych. W spotkaniu wzięło udział 27 wychowawców oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przedmiotem spotkania było ustalenie organizacji nowego roku pracy świetlic, wymiana informacji i doświadczeń oraz ustalenie tematu i przebiegu XIV TRIADY świetlic środowiskowych. TRIADA jest to turniej świetlic składający się z 3 części: plastycznej, sportowej i teatralnej. Ustalono, że tematem tegorocznej TRIADY będzie „ZaGrajmy razem – wspólna zabawa daje moc”. Dzieci poprzez zabawę będą realizować treści profilaktyczne m. i. jak radzić sobie z niepowodzeniami i porażkami.

W czasie spotkania poruszono też wiele bieżących spraw działalności świetlic m.in. frekwencję, komunikację z rodzicami i ze szkołami, organizację zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach, współpracę z Radnymi, Sołtysami i radami sołeckimi, organizację zajęć w okresie wakacji.

Oprócz omówionych ważnych spraw świetlic, był smaczny poczęstunek i spotkanie przebiegło w miłej, konstruktywnej atmosferze.

Tekst: Janina Wilkosz
Zdjęcia: Kinga Gibadło