Marek Hanusz – pełni dyżur w Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym w Zabierzowie przy ul. Cmentarna 2 w środy w godz. 16:00-20:00.

W 1998 roku z inicjatywy przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana grupa wsparcia dla alkoholików pochodzących z terenu Gminy Zabierzów. Zadania podjął się Marek Hanusz – psycholog – specjalista terapii uzależnień. Po uzgodnieniach przeprowadzonych z Ruchem Anonimowych Alkoholików w Krakowie, ustalono, że nowo powstająca wspólnota przyjmie nazwę GTA ( Grupa Trzeźwiejących Alkoholików), i będzie alternatywą dla tradycyjnych mitingów AA.

GTA prowadzona jest jako wspólnota wspierająca proces trzeźwienia mężczyzn i kobiet w dowolnym wieku i stanie zaawansowania choroby alkoholowej. Spotkania realizowane są raz w tygodniu w każdą środę w godzinach od 16.00 do 20.00. Członkowie GTA podejmują rozmowy na wszystkie tematy istotne z perspektywy procesu zdrowienia. Dzielą się przeżyciami, wzajemnie komentują swoje wypowiedzi, czasem spierają, wymieniają doświadczenia. Różnice zdań i konflikty pozwalają niejednokrotnie lepiej doświadczać prawdy o swoim uzależnieniu i przyspieszyć proces trzeźwienia. Stosowana metoda rozwija wzajemne poczucie bezpieczeństwa i przynależności, powoduje powstawanie głębokich więzi uczuciowych pomiędzy uczestnikami bez lęku przed odrzuceniem i oceną. Wszyscy uczestnicy doświadczyli w przeszłości podobnych dramatycznych przeżyć i dopuścili się nagannych zachowań. Wzajemne ujawnianie prawdy, współprzeżywanie i akceptacja, stanowi podstawę integracji.

Rys historyczny:

Pierwsze spotkania założycieli GTA odbywały się w wynajętym od Gminnej Spółdzielni pokoiku na zdezelowanych krzesłach, których ilość była mniejsza niż uczestników. Siadano zatem „gdzie popadnie”. Entuzjazm spotkań był ogromny iż powodował, że wszystkie niedostatki lokalowe traciły znaczenie. W tym okresie uczestnicy osobiście odwiedzali swoich pijących jeszcze kolegów i koleżanki i zapraszali do wspólnego zdrowienia. Fenomenem tego czasu była szczególnie rozumiana „anonimowość”. Wszyscy się znali! Jako dzieci chodzili ze sobą do szkoły , potem razem pili, przeżywali wzloty i upadki, znali swoje rodziny, współmałżonków i adresy zamieszkania. Pierwotnie zatem byli znajomymi, a niejednokrotnie bliskimi sobie ludźmi. Sytuacja ta wyzwalała w uczestnikach szczególny rodzaj dobra, który nie pozwalał pomijać ludzi pijących, zaniedbywać zaniedbanych i nie zauważać potrzebujących pomocy. To w tym czasie dokonywano spektakularnych aktów przywracania do życia społecznego ludzi żyjących w altankach na działkach, samotnie pijących w domu, czy gnębiących swoje rodziny. W ciągu następnych lat następowały zmiany zarówno lokali w których spotykali się członkowie wspólnoty jak również doskonalono metody działania. Pierwotna ekspansja i „pozyskiwanie” uczestników zostało zastąpione aktywnym oczekiwaniem na nowo przybywających. Zaczęto też uroczyście obchodzić rocznice trzeźwości uczestników oraz organizować Gminne Święta Trzeźwości. Wspólnota okrzepła i przynosiła konkretne owoce w postaci uratowanych kolejnych osób i ich rodzin. Niestety pojawiły się także pierwsze śmierci. Umierali, i do dziś tak jest, zazwyczaj Ci którzy odchodzili od Grupy i powracali do nałogu.

Obecnie Grupa korzysta z bardzo komfortowego lokalu przy ul . Cmentarnej 2, wyposażonego w toaletę i zaplecze kuchenne. Na spotkania przychodzą weterani z ponad 20-letnim stażem trzeźwości oraz osoby młode trzeźwiejące od niedawna. Co środę zasiada wokół stołu kilkunastoosobowa grupa w przewadze mężczyzn, zaczynając wypowiedzi od słów: „Man na imię ….. i jestem alkoholikiem, tydzień na trzeźwo…..”. Trzeba jeszcze dodać, że na przestrzeni lat dołączyły do Grupy osoby współuzależnione, żony niegdyś pijących uczestników zajęć. Ich obecność jest niezwykle ważna i pokazuje, że wspólnota niesie pomoc wszystkim tym, którzy potrafią dobrze żyć z trudną przeszłością.