Świetlica z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci

Nabór na zajęcia: odbywa się wyłącznie za pośrednictwem pedagogów szkolnych każdego roku w okresie od 1 do 30 września.

Miejsce realizacji zajęć: Zabierzów w budynku przy ulicy Kolejowej 11, Rząska budynek świetlicy wiejskiej w sali świetlicy środowiskowej.

Główne problemy realizowane z dziećmi: zachowania agresywne, przemocowe, buntownicze, wycofanie, nieśmiałość, problem z nawiązaniem przyjaźni.

Częstotliwość spotkań: 1 spotkanie co tydzień przez 2 godziny  dla uczestników grupy socjoterapeutycznej przez 10 tygodni oraz  w tym samym dniu  1 godzina na konsultacje z rodzicami przez okres 10 tygodni.

Formy spotkań: Grupowe  dla dzieci oraz indywidualne dla rodziców.

Jeśli sytuacja tego wymaga zdarzają się spotkania rodziców z uczestnikiem zajęć podczas których rozwiązywane są problemy i modelowana sytuacja poprzez udzielanie  wskazówek, oraz szeroko rozumianego wsparcia psychologiczno-  pedagogicznego  obu stronom.

 

Szkoła dla Rodziców

Szkołę dla rodziców prowadzą Trenerzy Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I i II stopnia.

Nabór na zajęcia: odbywa się wyłącznie za pośrednictwem pedagogów szkolnych każdego roku w lutym

Miejsce spotkań: on-line taka formę wybierają rodzice

Główne problemy: potrzeba podniesienia kompetencji rodzicielskich, znalezienie rozwiązania problemów z emocjami, relacjami, granicami i konsekwencjami, również w oparciu o własne doświadczenia i przeżycia z dzieciństwa

Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu 3 godziny ( 1 grupa)

W sumie jest 13 spotkań: I część- Szkoła dla rodziców i wychowawców, II część- Rodzeństwo bez rywalizacji (warunkiem uczestnictwa w II części jest ukończenie I części)

Formy spotkań: warsztaty grupowe 2 godziny, konsultacje indywidualne 1godzina w tym samym dniu

Rodzice mają duże trudności w budowaniu relacji między rodzeństwem. Wskazują również na braki odnośnie pracy z emocjami, zasadami, granicami. Wiele tematów przepracowywanych na I części potrzebuje wzmocnienia, ponownego przepracowania. Część osób zgłasza, że ma trudności w spójności wychowywania z współmałżonkiem lub partnerem. Rodzice coraz częściej dostrzegają swoje błędy, ale nadal nie bardzo wiedzą co z tym zrobić.

Dzięki współpracy z pedagogami ze szkół naszej gminy, w projekcie mogą brać udział wszyscy rodzice którzy wyrażą taką chęć.