Świetlice opiekuńczo-wychowawcze z programem profilaktycznym i z zajęciami sportowymi

W Gminie Zabierzów świetlice środowiskowe działają we wszystkich miejscowościach. Finansowanie działalności świetlic zapewnia Gmina Zabierzów. Zajęcia odbywają się głównie w budynkach sołeckich, na boiskach sportowych i w budynkach szkół.
Jedna ze świetlic prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz szkołę dla rodziców.

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze realizujące programy profilaktyczne, są czynne 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Świetlice z zajęciami sportowymi 3 razy po 3 godziny tygodniowo.

W trakcie zajęć oprócz gier, zabaw, rozgrywek sportowych, dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowaniu do lekcji, indywidualne wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, są przygotowywane do pełnienia właściwych ról w rodzinie i społeczności. Są też zajęcia sportowe, taneczne, gry zespołowe, muzyczne, gry stolikowe, gry towarzyskie, plastyczne, teatralne, filmowe, terapeutyczne, pomoc w nauce, wycieczki, konkursy plastyczne, mecze i turnieje.

Zajęcia integracyjne pomiędzy świetlicami z różnych miejscowości to: Gminny Turniej TRIADA, wycieczki, wyjazdy wakacyjne.

W każdym roku przeprowadzana jest w świetlicach AKCJA LATO. W okresie wakacji letnich, dzieci ze świetlic środowiskowych uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych i edukacyjnych, ogniskach i innych wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych. Wychowawcy wraz z wychowankami, przygotowują program akcji zawierający treści profilaktyczne. Dzieci realizują go w trakcie spotkań, wyjazdów do ciekawych miejsc lub w czasie rozgrywek sportowych.

Od 2009 roku odbywa się corocznie jako podsumowanie pracy świetlic, Towarzyski Turniej Świetlic Środowiskowych Gminy Zabierzów pod nazwą TRIADA. Turniej składa się z 3 części: sportowej, plastycznej i artystycznej. W każdym roku TRIADA odbywa się pod innym hasłem związanym z rodziną lub aktualnymi, ważnymi wydarzeniami. Wyboru tematu TRIADY dokonują wychowawcy świetlic we współpracy z wychowankami.

Świetlice są prowadzone przez Stowarzyszenie wybrane w wyniku konkursu ofert przeprowadzanego przez Gminę Zabierzów, a nadzór nad pracą świetlic sprawuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Harmonogram pracy świetlic w 2023 roku

 

Sprawozdanie roczne – Świetlice 2019

Sprawozdanie roczne – Świetlice 2020

Sprawozdanie roczne – Świetlice 2021

Sprawozdanie roczne – Świetlice 2022