Świetlice opiekuńczo-wychowawcze z programem profilaktycznym

W Gminie Zabierzów działają 22 świetlice środowiskowe opiekuńczo-wychowawcze. Świetlice działają prawie we wszystkich miejscowościach. Finansowanie działalności świetlic zapewnia Gmina Zabierzów
Liczba dzieci korzystających z zajęć to średnio miesięcznie około 420 osób, z czego około 161 dzieci pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych.
Zajęcia odbywają się głównie w budynkach sołeckich, ale też i w budynkach szkół.

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze realizujące programy profilaktyczne, są czynne 2 razy w tygodniu po 3 godziny. W trakcie zajęć oprócz gier, zabaw, rozgrywek sportowych, dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowaniu do lekcji, indywidualne wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, są przygotowywane do pełnienia właściwych ról w rodzinie i społeczności. W świetlicy w Zabierzowie prowadzone są też zajęcia socjoterapeutyczne, równolegle dla dzieci i ich rodziców. Są też zajęcia sportowe, taneczne, gry zespołowe, muzyczne, gry stolikowe, gry towarzyskie, plastyczne, teatralne, filmowe, terapeutyczne, pomoc w nauce, wycieczki, konkursy plastyczne, mecze i turnieje.

Zajęcia integracyjne pomiędzy świetlicami z różnych miejscowości to: Turnieje Tenisa Stołowego, Turnieje Gier Towarzyskich, Turnieje Gier Zręcznościowych, Gminny Turniej TRIADA, wycieczki, wyjazdy wakacyjne.

W każdym roku przeprowadzana jest w świetlicach AKCJA LATO. W okresie wakacji letnich, dzieci ze świetlic środowiskowych uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych i edukacyjnych, ogniskach i innych wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych. Wychowawcy wraz z wychowankami, przygotowują program akcji zawierający treści profilaktyczne. Dzieci realizują go w trakcie spotkań, wyjazdów do ciekawych miejsc lub w czasie rozgrywek sportowych.

Od 2009 roku odbywa się corocznie jako podsumowanie pracy świetlic, Towarzyski Turniej Świetlic Środowiskowych Gminy Zabierzów pod nazwą TRIADA. Turniej składa się z 3 części: sportowej, plastycznej i artystycznej. W każdym roku TRIADA odbywa się pod innym hasłem związanym z rodziną lub aktualnymi, ważnymi wydarzeniami. Wyboru tematu TRIADY dokonują wychowawcy świetlic we współpracy z wychowankami.

W okresie pandemii praca świetlic uległa zmianie poprzez dostosowanie działalności do wymagań sanitarnych. Zajęcia stacjonarne odbywają się wyłącznie w formie indywidualnej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a część zajęć odbywa się w formie zdalnej. Forma zajęć uzależniona jest od potrzeb wychowanków i akceptacji rodziców.

Świetlice są prowadzone przez Stowarzyszenie wybrane w wyniku konkursu ofert przeprowadzanego przez Gminę Zabierzów, a nadzór nad pracą świetlic sprawuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pośrednictwem dwuosobowego zespołu nadzorującego.

 

Sprawozdanie roczne – Świetlice 2019

Sprawozdanie roczne – Świetlice 2020

Sprawozdanie roczne – Świetlice 2021

Sprawozdanie roczne – Świetlice 2022