Pomoc psychologiczna

9 maja, 2022
Napisany w Aktualności
9 maja, 2022 Administrator
Plakat informujący o pomocy

Plakat informujący o pomocy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia punkt wsparcia psychologicznego dla osób z Ukrainy. Spotkania z psychologiem odbywać się będą w sali Klub Senior + w dawnym budynku Urzędu Gminy przy Ulicy Kolejowej 11 zgodnie z załączonym haromonogramem. W ramach działalności oferowane jest wsparcie i pomoc psychologiczna wszystkim, którzy jej potrzebują.

“Masz możliwość przywrócenia własnego stanu psychicznego”.

Spotkania odbywać się będą metodami arteterapii, podejściem gestalt oraz poradnictwem indywidualnym.

W tym celu oferujemy:
1. Spotkania indywidualne – konsultacje dla rodziców i dzieci. Za indywidualną pomoc w znalezieniu równowagi w nowych okolicznościach życiowych.
2. Zajęcia grupowe dla rodziców i osobno dla dzieci, mające na celu wspieranie osób o podobnych poglądach oraz znajdowanie nowych możliwości rozwijania zrozumienia własnych zasobów wewnętrznych.

Każdy ma swoje ważne chwile w życiu.

 

Завдяки співпраці польських та українських колег, пропонуємо психологічну допомогу кожному хто її потребує.

У вас є можливість відновлення власного психологічного стану.

Зустрічі будемо проводити з використанням методів арт-терапії, гештальт підходу, та індивідуального консультування.

Для цього ми пропонуємо:
1. Індивідуальні зустрічі – консультації для батьків та дітей. Для індивідуальної допомоги в пошуках рівноваги в нових життєвих обставинах.
2. Групові заняття для батьків та окремо для дітей які спрямовані на підтримку в колі однодумців, та пошук нових можливостей для формування розуміння власних внутрішніх ресурсів.

Кожен має власні важливі моменти в житті.

Віднайдемо розуміння та підтримку у власних, внутрішніх можливостях.
Побудуємо простір підтримки та теплого спілкування.

 

Plakat – Плакат