Lato w świetlicach środowiskowych Gminy Zabierzów

16 czerwca, 2021
Napisany w Aktualności
16 czerwca, 2021 Administrator

Mijający rok był inny i trudny w świetlicach środowiskowych. Pandemia i tu zmieniła tradycyjne formy zajęć. Wychowawcy świetlic zmieniali formy i metody działań dostosowując się do sytuacji epidemicznej w kraju. Część świetlic działała online, inne w trybie mieszanym stacjonarno-online jeszcze inne z uwagi na brak zainteresowania pracą zdalną ze strony dzieci, nie prowadziły zajęć lub okresowo je zawieszały.

Na okres wakacji letnich Wychowawcy świetlic przygotowali specjalny program w ramach AKCJI LATO. Dzieci będą uczestniczyły w wycieczkach krajoznawczych, imprezach kulturalnych, warsztatach wyjazdowych i obozach sportowych oraz w zajęciach profilaktyczno-rozwijających w swoich świetlicach.
Każda ze świetlic dysponuje na AKCJĘ LATO kwotą, którą może przeznaczyć np. na transport, bilety wstępu i inne atrakcje oraz poczęstunek dla wychowanków.

Na ten rok zaplanowaliśmy też inną formę TRIADY czyli turnieju towarzyskiego świetlic środowiskowych. Tytuł tegorocznej TRIADY to „AKTYWNI W REALU”. Wychowankowie już w okresie wakacji skorzystają z poczęstunku i atrakcji przygotowanych dla nich w Gospodarstwie Rybackim Dolina Będkowska. Zazwyczaj TRIADA odbywała się we wrześniu każdego roku, ale z uwagi na poluzowanie obostrzeń w kraju i mniejszą liczbę zachorowań chcemy, aby dzieci skorzystały z ruchu na świeżym powietrzu już w wakacje. AKCJA LATO, TRIADA oraz całoroczna praca świetlic jest finansowana i koordynowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie.

Janina Wilkosz