UWAGA!

Tymczasowy adres Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

Urząd Gminy Zabierzów

Rynek 1 – pokój nr 26

————————

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zabierzowie

email: e.skwarczek@zabierzow.org.pl

tel. 12 285-20-08
Joanna Hanusz – przewodnicząca GKRPA w Zabierzowie