Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zabierzowie
ul. Cmentarna 2
32-080 Zabierzów

email: gkrpa@zabierzow.org.pl

tel. 12 285-20-08
Joanna Hanusz – przewodnicząca GKRPA w Zabierzowie