Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Urząd Gminy Zabierzów

Rynek 1 – pokój nr 26

————————

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zabierzowie

email: gkrpa@zabierzow.org.pl

tel. 12 285-20-08
Kinga Gibadło – przewodnicząca GKRPA w Zabierzowie