Joanna Hanusz, Elżbieta Skwarczek – pełnią dyżur w każdy wtorek w godz. 16:00 – 18:00

(godz. 18:00 – 19:00 praca administracyjna) w punkcie konsultacyjno informacyjnym przy GKRPAw Zabierzowie ul. Cmentarna 2

tel. 502 094 172, 12 285 20 08 (aktywne w godzinach dyżuru)

Teresa Suwaj, Agnieszka Przygodzka – pełnią dyżur w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00

(godz. 18:00 – 19:00 praca administracyjna) w punkcie konsultacyjno informacyjnym przy GKRPA w Zabierzowie ul. Cmentarna 2

tel. 12 285 20 08 (aktywny w godzinach dyżuru)