[wptb id=2290]

HARMONOGRAM PRACY GKRPA w ZABIERZOWIE

*Kontakt telefoniczny możliwy w godzinach dyżurowania

Główne posiedzenia GKRPA odbywają się w siedzibie GKRPA w Zabierzowie przy ul. Kolejowa 11, dwa razy w miesiącu w terminach ustalanych na bieżąco.

Zespół ds. profilaktyki i kontroli świetlic środowiskowych oraz zespół ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych realizują comiesięczne siedem kontroli zgodnie z utworzonymi harmonogramami, a także w trybie interwencyjnym.