Kampania informacyjna „Ile wiosen na budziku?”

17 maja, 2022
Napisany w Aktualności
17 maja, 2022 Administrator

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczęła w minionych miesiącach dystrybucję materiałów w ramach zorganizowanej Kampanii Informacyjnej obejmujące punkty sprzedaży i podawania alkoholu.

„Ile wiosen na budziku?”

Celem niniejszej kampanii jest respektowanie prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i uwrażliwienie sprzedawców jak i dorosłych mieszkańców Naszej Gminy na większą czujność oraz zaapelowanie o bardziej odpowiedzialne i radykalne działania w trosce o młodzież.

W ramach Kampanii Punkty sprzedaży detalicznej oraz gastronomiczne na terenie Gminy Zabierzów zostały zaopatrzone w ulotki oraz plakaty informacyjne.

Honorowy patronat nad Kampanią objęła Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan.

Kinga Gibadło