Konferencja FAS/FASD w szkole

17 listopada, 2022
Napisany w Aktualności
17 listopada, 2022 Administrator

W dniu 4 listopada 2022 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy Zabierzów odbyła się uroczysta konferencja pod Patronatem Wójta Gminy Zabierzów Pani Elżbiety Burtan, poświęcona tematyce Alkoholowemu Zespołowi Płodowemu FAS.

Organizatorem konferencji była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie. Przybyłych na to ważne wydarzenie gości powitali, wiceprzewodnicząca Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Pani Kinga Gibadło oraz członek Komisji Pan Paweł Miłobędzki. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele środowisk pracujących w różnych jednostkach na terenie Gminy Zabierzów. Wśród nich przedstawiciele Samorządu, szkół, przedszkoli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji oraz  kultury.

Konferencję prowadziła  dr n. med. Pani Małgorzata Klecka- psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk medycznych- specjalność psychiatra dziecięca z blisko 30 letnim stażem. Prezes Fundacji Fastryga. Osoba niezwykle aktywna zawodowo, trener i terapeuta. Autorka programów edukacyjno-teraputycznych dla rodziców i dzieci, książek i artykułów. Za swoją wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz dzieci z FAS została uhonorowana wieloma licznymi nagrodami min. Medalem „Za zasługi w ochronie zdrowia” (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko” oraz nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.


Poruszany temat podczas konferencji skupiał się wokół istoty problemu. Powszechnie wiadomo, że  spożywanie alkoholu w czasie ciąży ma znamienny i bardzo negatywny wpływ na rozwój dziecka, zarówno pod względem biologicznym, psychologicznym ale także społecznym. Alkoholowy Zespół Płodowy FAS powstaje na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i może powodować wiele poważnych powikłań, które w znaczący sposób wpływają na późniejsze życie i rozwój dziecka. Jest przyczyną wielu poważnych schorzeń, zaburzeń a także stosunkowo często istotnie wpływa na  rozwój intelektualny oraz funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Głęboko wierzymy, że przedwczesna profilaktyka i zaangażowanie wielu środowisk może mieć realny wpływ na zmniejszenie ilości dzieci z tym zespołem.

Cieszy fakt, iż  konferencja zyskała  ogromne zainteresowanie wśród zaproszonych gości. Jesteśmy przekonani, że poprzez wspólne zintegrowane oddziaływanie możemy realnie wpływać na postawy młodych matek. Gwarantujemy, że Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie podejmie działania na rzecz organizacji kolejnych tak ważnych konferencji.

Kinga Gibadło, Joanna Hanusz

Zdjęcia:  Maciej Liburski